İçeriğe geç

Birtakım Düşünceler

Kategori: Uncategorized

1)İslâm muhafazakar bir din değildir. Dolayısıyla müslüman da muhafazakar olmak zorunda değildir.
2)İslam muhafaza edilmesi gereken nassları bildirmiştir. Onun dışında kalanları muhafaza ve müdafaa etmek insanların kendi tercihidir.
3) İslam muhafazakar olmamakla kalmayıp ötesine de geçer: put kırıcıdır, atalar dinine (örfüne/adetine)körükörüne bağlı kalmayı hamakat olarak görür. İnsanı aklını kullanmaya davet eder.
4)Muhafazakar olan insanoğludur. Akletmeyi, değişmeyi pek sevmez. Zorunluluk olmadıkça tercih de etmez.
Atalarını ve kendini bulduğu hal üzere olabildiği kadar devam etmek arzusundadır.
5)Fakat İslam devrimci de değildir, belki evrimcidir denilebilir.
İslam; insanoğlunu yoktan var eden, onun en gizli saklı hallerini dahi bilen Yaratıcı’nın onun için bu dünyada uygun gördüğü yaşam biçimidir. Ol sebepten İslam tedrici metodu benimser.
6) Tedrici metod Allah’ın kullarına zulmetmeyi sevmediğinin bir delilidir.
Putların doğan güneşe havale edilmeden, bizzat onu diken eller tarafından parçalanmasını temin eden işte bu usüldür.
7)İnsanoğlu her devirde kendisine yeni putlar icat etmekten geri durmamıştır.
Binaenaleyh, İslam her devirde içinde bulunduğu ahval ve şeraite bir şekilde muhaliftir.
8)Muhafazakar, içinde bulunduğu statükoyu ne pahasına olursa olsun devam ettirme derdindedir.Mevcut halin evvelki statükoların değişimi ile var olabildiği gerçeğini ıskalar gibidir.
İslam ise akletmeyi, sorgulamayı va’z eder.
İslam, “Böyle gelmiş, böyle gitmez!” dinidir.
9)İnsanoğlunun azgın tabiatını, aceleciliğini, nankörlüğünü bilen Yaratıcı elçilerine de her daim tedrici usulü öğretmiştir.
Allah, İslam’a aykırı olmayan örf ve adetlerin yaşanmasına müsaade ederek insanoğluna taşıyabileceğinden fazla yük yüklememe vaadini de yerine getirir.
İslam’a aykırı uygulamalarda bile bahsettiğimiz tedrici dönüşümü öngörür.
10)İslam, güzel ahlaktır. Çirkin işleri hoş görmez.
Her cuma camilerde işite işite ezberlediğimiz ayette geçen ‘fahşa’ ifadesi bildiğimiz fuhuştan çok daha geniş bir eylemler kümesine işaret eder.
11)İslam kötü ve çirkin işlere bîgâne kalmaz.
Herkese gücü yettiğince eliyle, diliyle, kalben bunlarla mücadele etme sorumluluğunu yükler.
İslam insanı aktive eder, fâil yapar.
Varsa bir kıymet-i harbiyemiz, işte buradan neşet eder.
12)Hanımına karşı ,bırakın şiddet uygulamayı, hayırlı olamayan salihlerden sayılmaz.
Evladına, komşusuna, kendinden daha zayıf olanlara, hayvanata-nebatata, cümle mahlukata hayırlı olmayan salihlerle birlikte anılmaz.
13)İnsanın ne kadar zayıf olduğunu bilen Yaratıcı “eşyada esas olan ibahadır.” fehvasınca din va’z eder.
Haramlar bellidir, sayılıdır.Gayrısı helaldir.
14)Allah hadd bildirir, haddi aşanları sevmez.
Fakat insanoğlu cennette dahi haddini aşmış, yasak olanın cazibesine kapılmaktan kendini alıkoyamamıştır.
15)İnsan haddini aşandır.
İslam insanlara haddini bilerek yaşamayı öğretir.
Fakat Müslüman da zaman zaman haddini aşar. Onu farklı kılan pişman olup tevbe etmesidir.
Allah tevbe edenleri çok sever.
16)Cehaletin ürünü olan gelenekler yerin dibine batmalıdır.
Geleneğini dini kılanlar İslam’a zarar vermekte hatta yer yer Allah’a iftira atmaktadır.
17)İslam, kendisinin hakim olmadığı dönemi Cahiliye olarak adlandırmış, en büyük İslam düşmanına ‘Cehaletin Babası’ lakabını uygun görmüştür.
Cehalet düşmanımızdır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir